Dominion Tour

logo Hra roku

Pravidla MČR v Dominionu

 + Tour de Dominion od 2022

Pravidla Tour de Dominion od 2022

Bodování : V turnaji do 13 hráčů je bodováno prvních 5 míst, za 1. místo 5 bodů až do 5. místa za 1 bod. V turnaji o 14 - 19 ti hráčích je bodováno do 7. místa. V turnaji 20 - 29 hráčů je ohodnoceno deset míst. Nad 30 hráčů je bodováno 15. míst. Za vítězství v turnaji je bonifikace 1,5 bodu, za 2. místo 1 bod a za 3. místo 0,5 bodu. Nejlepší hráč v % obdrží bonifikaci 1 bod. V turnaji o 6 kolech je bonifikace 0,5 bodu, o 7 kolech 1 bod. V turnaji, kterého se zúčastní 3-4 hráči, kteří se na Mistrovství ČR v Dominiu (  + Deskohraní Praha 2022 ) od roku 2016 umístili do 7. místa, je bonifikace za turnaj 1 bod, když 5 a více hráčů 2 body. V turnaji jen s 7-8 hráči jsou bodovány 4 místa. V turnaji o 6 hráčích 3 místa. Minimum , aby byl turnaj zařazen do bodování, je 6 hráčů. Turnaj také musí být oficiálně zveřejněn. Hráč může být bodován maximálně ze čtyř turnajů z jednoho města. Při rovnosti bodů rozhoduje menší počet odehraných turnajů.

 

Pravidla Dominion Tour do roku 2021

Od února do září budou probíhat po celé republice kvalifikační turnaje dvou úrovní - hlavní turnaje, které budou pod kontrolou centrálních organizátorů, budou se hrát s oficiálními sadami pro MČR a striktně dle pravidel MČR, a místní turnaje, jež budou mít v plné kompetenci lokální organizátoři, včetně výběru a zajištění herních sad a turnajového klíče. Nejlepší hráči z hlavních i místních turnajů se utkají v říjnu ve velkém finále MČR v rámci festivalu deskových her Deskohraní.

Během roku v rámci MČR v Dominionu proběhnou cca 4 hlavní kvalifikační turnaje plus jeden tzv. dokvalifikační v rámci festivalu Deskohraní a zatím neznámý počet turnajů místních. Místa a data konání budeme postupně zveřejňovat na těchto stránkách. 

Pravidla pro hlavní turnaje

Hlavní kvalifikační turnaj se hraje modifikací švýcarského systému s váženou optimalizací pro tři hráče (gorn systém) na 5 kol. Zhruba řečeno to znamená, že přijdete na turnaj a nehledě na vaše výsledky v jednotlivých hrách budete hrát pětkrát Dominion, pokaždé s jinými hráči. Pro první kolo budou trojice hráčů, které proti sobě nastoupí, určeny náhodně. V dalších kolech se spolu utkají hráči s podobným počtem bodů, přičemž systém vylučuje opakovanou hru kterékoli trojice a snaží se minimalizovat opakovanou hru dvou hráčů. Tyto dva požadavky se zejména v posledních kolech často vzájemně vylučují, systém vždy vybírá variantu příznivou pro co nejvíce těchto požadavků.

Hlavní turnaje se hrají s náhodnými kartami ze základního Dominionu, Dominionu Intriky, Dominionu Prosperita, Dominionu Vzdálené kraje a Dominionu Temné časy. Na losování karet je stanoven přesný postup, který zajistí, že se nebude hrát s úplně nevyváženými balíčky. Všichni hráči mají určitý vliv na to, jaké karty se v balíku objeví. Podobnosti jsou uvedeny níže.

Podrobnosti losování karet

Na hlavních turnajích se hraje se speciální sadou, která obsahuje vybrané karty z her Dominion základ, Dominion Intriky, Dominion Prosperita, Dominion Vzdálené kraje a Dominion Temné časy.

Tuto sezónu odehrajeme se stejnou sadou jako poslední (loňský) ročník Dominion Tour. Jde o tyto karty:

 • Základní sada: Sklepení, Jarmark, Zahrady, Laboratoř, Milice, Důl, Hradní příkop, Lichvář, Přestavba, Kovárna, Vesnice, Čarodějnice, Úředník, Hostina, Zasedání rady
 • Intriky: Důlní osada, Spiklenec, Hradní nádvoří, Chudinská čtvrť, Most, Pokrok, Správce, Šlechtici, Vévoda, Žalářník
 • Prosperita: Dělnická čtvrť, Podomní obchodník, Strážní věž, Město, Bohatství, Odvážlivec, Velký trh, Půjčka, Mincovna, Trezor, Královský dvůr
 • Vzdálené kraje: Úkryt, Křižovatka, Handlíř, Silnice, Markrabě, Oáza, Zbojník, Kořenář, Úrodná země, Stáje, Tunel, Hedvábná stezka, Kočičí zlato, Mandarín
 • Temné časy: Oltář, Tábor banditů, Hrabě, Vyznavač, Pohřební kára, Sběrač, Pevnost, Revír, Železářství, Vetešník, Nájezdník, Náměstí, Šamanka, Drancování, Padouch, Panoš, Tulák, Rytíři, Padělek, Léno, Krysy, Chudobinec, Komora, Darebák

V jednotlivých kolech se hraje s různými hracími sadami takto:

 • 1. kolo – Pro všechny stoly deset náhodných karet z Dominion Základ, Dominion Intriky a Dominion Vzdálené kraje
 • 2. kolo – Pro všechny stoly stejné Základní losování, které obsahuje více karet z Dominion Základ, Dominion Intriky a Dominion Vzdálené kraje
 • 3.–5. kolo – V těchto kolech pro hráče s lepšími výsledky, sedící u stolů s nižšími čísly, použije Rozšířené losování. To obsahuje více karet z Dominionu Prosperita a Dominionu Temné časy. Pro ostatní stoly se opět použije Základní losování.

Karty vylosuje hlavní rozhodčí pro všechny stoly z jednoho losovacího balíčku. Vždy napřed Základní losování a potom případně ze zbylých karet Rozšířené losování.

 1. Základní losování – Hlavní rozhodčí vylosuje 9 karet z karet Dominon Základ, Dominion Intriky a Dominion Vzdálené kraje. Pak vylosuje 4 karty z Dominion Prosperita a Dominion Temné časy.
 2. Rozšířené losování – Hlavní rozhodčí všechny zbylé nevylosované karty zamíchá dohromady a vylosuje 13 karet.

Pro oba typy losování dále platí:

První čtyři vylosované karty jsou povinné, ze zbylých 9 karet si hráči u každého stolu vyberou tak, že počínaje začínajícím hráčem každý hráč označí kartu, se kterou chce hrát. Toto vybírání proběhne dvakrát po směru hodinových ručiček (třikrát při hře dvou hráčů). Nevybrané karty jsou odstraněny.

První hra se hraje bez Kolonií, Platin a Útočišť. V následujících hrách, poté, co si hráči vyberou 10 balíčků pro hru, vezmou z každého balíčku jednu kartu. Těchto 10 karet zamíchají a náhodně z nich vytáhnou tři. Pokud alespoň jedna z nich patří do sady Dominion Prosperita, bude se u tohoto stolu hrát s Koloniemi a Platinami. Poté ze zbylých 7 karet vylosují další dvě. Pokud alespoň jedna z nich patří do sady Dominion Temné časy, bude se u stolu hrát s Útočišti. Karty, pomocí nichž bylo losováno, se pak pochopitelně vrátí do nabídky.

 

Podrobnosti bodování a losovacího systému

Pokud celkový počet hráčů není dělitelný třemi, hraje se u stolu hráčů s nižším počtem bodů ve dvou. 

Body za umístění v jednotlivých kolech turnaje:

 • 1. místo = 3 body
 • 2. místo = 2 body
 • 3. místo = 1 bod

V případě rovnosti míst jsou body sdíleny, tedy např. za 1. - 2. místo obdrží hráč (3 + 2)/2 = 2,5 bodu. Ve hře pro dva hráče jsou body přiděleny podobně, 3. místo je neobsazeno.

Kromě bodů za umístění jsou zaznamenávány počty herních bodů dosažených v jednotlivých hrách. Na základě herních bodů se pro každého hráče spočítá jeho úspěšnost. K té se přihlíží při stanovování výsledků turnaje, pokud nerozhodnou jiná kritéria (viz níže). Úspěšnost je podíl herních bodů dosažených hráčem a herních bodů dosažených u stolu celkem. Celková úspěšnost hráče se pak vypočte jako průměr úspěšností z jednotlivých her. Vyjadřuje se v procentech.

Příklad: Hráč má 48 herních bodů, další hráči mají 22 a 10 bodů. U stolu se tedy rozdalo 48 + 22 + 10 = 80 herních bodů, jeho podíl tedy činí 48/80 = 60 %. V dalších hrách byly jeho podíly postupně 55 %, 40 %, 35 % a 55 %. Jeho celková úspěšnost je průměr z těchto čtyř čísel, tedy 49 %.

V partiích hraných ve dvou hráčích se herní body se počítají normálně, úpěšnost se vynásobí koeficientem 2/3 - to odpovídá tomu, že by u stolu hrál třetí hráč a získal průměrný počet bodů. 

Kritéria pro určení průběžného a závěrečného pořadí:

 • 1. Počet vítězných bodů
 • 2. Celková úspěšnost

Rozhodčí a další pravidla

Hlavní turnaj rozhoduje hlavní rozhodčí - zástupce hlavního organizátora, který může svoje rozhodování konzultovat s tříčlennou radou dalších rozhodčích. Není-li jiná možnost, mohou dva členové rady, kteří nejsou hlavní rozhodčí, být z řad hráčů. V takovém případě pochopitelně nerozhodují spory, které se týkají jejich hry. Rozhodnutí takovéto rady jsou konečná, nebyla-li rada ustanovena, lze se vůči rozhodnutí do 7 dnů odvolat k hlavnímu organizátoru MČR v Dominionu.

Hlavní rozhodčí nehraje při hlavním turnaji, který řídí.

Od ročníku 2015 bylo nově stanoveno pravidlo o způsobu míchání karet, které ponecháváme v platnosti. Podrobnosti sdělí hlavní rozhodčí hráčům před začátkem turnaje.

Za vědomé a úmyslné porušení pravidel má hlavní rozhodčí právo hráče z turnaje okamžitě vyloučit.

Časové limity

Hlavní rozhodčí má právo v případě hry delší než 45 minut určit časový limit na dohrání. Ten nesmí být kratší než dvě herní kola pro každého hráče. Pokud se ve dvou dodatečných kolech hra nedohraje, bude ukončena za stavu po těchto dvou kolech. Dále je možné po vypršení časového limitu zavést časový limit na tah hráče.

Pořadatelé jednotlivých turnajů mají právo na učinit v pravidlech drobné změny. Ty musí samozřejmě před turnajem všem zúčastněným oznámit.

Postupový klíč

Z každého z hlavních turnajů (hraných na 5 kol) postoupí dle tohoto řádu pět nejúspěšnějších hráčů do finále MČR. 

Z místního turnaje postoupí do finále MČR pouze jeho vítěz. Pokud měl tento již postup předem zajištěn nebo pokud projeví nezájem se finále zúčastnit, sdělí organizátor turnaje hlavním organizátorům jiného postupujícího, typicky dalšího v pořadí. Je-li počet účastníků turnaje alespoň 20 hráčů, získává postup ještě druhý v pořadí, při 30 a více hráčích také hráč na třetím místě.

 

Juniorská kategorie

Vzhledem ke klesajícímu zájmu mezi mladšími hráči jsme se rozhodli juniorskou kategorii zrušit.

 

Finále MČR v Dominionu

Upozorňujeme, že vzhledem k velmi malému počtu turnajů, které se podařilo uspořádat, je velmi pravděpodobné, že získané kvalifikace letos nebudou brány v potaz a MČR se uskuteční v otevřeném formátu.

Finálový turnaj se uskuteční v říjnu v rámci festivalu Deskohraní. Účast má automaticky zajištěnu pět nejlepších hráčů z finále loňské Dominion Tour, dále hráči, kteří se kvalifikovali z hlavních a místních turnajů (přesná pravidla viz výše) a nejlépe umístění hráči z tzv. dokvalifikace, která se bude konat pravděpodobně den před finále, a to tak, abychom doplnili počet finalistů na cca 30-36.

Finále MČR se hraje podle stejných pravidel jako hlavní turnaje, se dvěma odlišnostmi:

1. Hraje se na 6 nebo 7 kol, podle počtu účastníků

2. Od prvního kola se používá Rozšířené losování