Dominion Tour

logo Hra roku

Poděkování

Všem hráčům děkujeme za přízeň a podporu po celou dobu konání Dominion Tour a snad nám zachováte přizeň i dál. Váš zájem a podpora nás velmi těší a je pro nás důvodem pokračovat dál i v omezené formě.

Našim hlavním rozhodčím a organizátorům jednotlivých turnajů velmi děkujeme za práci, kterou dělají dobrovolně a nezištně ve svém volném čase. Bez práce dobrovolníků bychom nemohli existovat a vytvořit Dominion Tour.

Našim sponzorům, mediálním partnerům a všem novinářům, kteří podporovali Dominion Tour v tisku, děkujeme za spolupráci a podporu. Těšíme se na setkání na některém z dalších projektů, které podporují deskové hry.