Dominion Tour

logo Hra roku

Pravidla 8. ročníku

Od ledna do září budou probíhat po celé republice akce nejrůznějších velikostí.  V rámci nich připravují zkušení organizátoři hlavní a místní turnaje v Dominionu určené pro nejširší škálu hráčů od těch, kdo se chtějí hru jen naučit, až pro zkušené hráče. Hlavním cílem Dominion Tour je setkání s dalšími hráči a pohodová atmosféra u hraní vynikající hry, jakou Dominion bezesporu je. Nejlepší hráči z hlavních i místních turnajů se utkají v říjnu ve velkém finále Dominion Tour v rámci festivalu deskových her Deskohraní.

V rámci Dominion Tour proběhne cca 6 hlavních turnajů (ještě budeme upřesňovat) + finále. Hlavní turnaje jsou naplánovány na celý rok předem a je na nich garantován cenový fond v hodnotě minimálně 2000 Kč. Všechny hlavní turnaje se hrají podle stejných pravidel a řídí je vždy jeden ze zástupců hlavního organizátora. Z hlavních turnajů lze lépe postoupit do finále (přesná pravidla viz níže).

Kromě hlavních turnajů se konají místní turnaje, které mohou přibývat i v průběhu roku, jejich organizaci zajišťuje místní organizátor a garantovaný cenový fond je ve výši 500 Kč. Podrobnější informace jsou uvedeny níže.

Poslední kategorií jsou turnaje bez podpory hlavního organizátora. Jejich zajištění je v rukou místního organizátora, a to včetně herních sad a cen.

Pravidla pro jednotlivé hry

Hry se hrají podle pravidel k českému vydání hry Dominion a pravidla fair play. Chceme, aby na turnajích panovala dobrá atmosféra, v případě nejasností během hry se prosím obracejte ihned na rozhodčího, zpětné řešení pochybností a problémů prakticky nikdy nevede k uspokojivému výsledku. Doplňující pravidla:

  1. Před hrou hráči vyberou nebo zkontrolují karty, se kterými se v daném kole bude hrát.
  2. V průběhu hry musí hráči vykládat karty tak, aby bylo jasné, jak postupují. Na požádání kteréhokoli hráče musí vykládající hráč podrobně vysvětlit průběh svého tahu.

Juniorská kategorie

Vzhledem k velké účasti dětí, které se snažily vyrovnat dospělým hráčům, jsme letos opět připravili juniorskou kategorii hráčů. Junioři se účastní společného turnaje s dospělými hráči, ale pokud je v turnaji 3 a více juniorů, budou nejlépe umístění juniorští hráči přímo kvalifikovaní pro postup do juniorského finálového turnaje Dominion Tour na Deskohraní. Náleží jim také juniorské ocenění ve formě hry od sponzora Dominion Tour, firmy Albi.

Kdo je junior? Pro naše účely, junior je dítě 13leté a mladší, přesněji řečeno narozené v roce 2004 nebo později

Kdy postupuje

V případě, že se turnaje zúčastnili alespoň 3 junioři, první junior v celkové výsledkové listině postupuje do finálového juniorského turnaje na Deskohraní.

Pokud v turnaji hrálo alespoň 6 juniorů, první 2 junioři umístění v celkové výsledkové listině postupují do finálového juniorského turnaje na Deskohraní.

V případě, že se turnaje účastnilo 9 a více juniorů, ne však více než polovina všech hráčů, postupují do finále první 3 juniorští hráči zapsaní ve výsledkové listině.